Ajokortti opetusluvalla

Kuljettajaopetusta voi autokoulun lisäksi tai sen sijaan hankkia myös opetusluvalla. Opetusluvalla voi antaa pakollisen opetuksen ajotunnit, mutta ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutus (EAS) ennen ajo-opetuksen aloittamista ja riskientunnistamiskoulutus ennen ajokoetta tulee hankkia autokoulusta tai muulta viranomaisen hyväksymältä kouluttajalta.

Jos on kyse ensimmäisestä suoritettavasta ajokortista, tulee EAS todistus pitää opetusajossa mukana. Riskientunnistamiskoulutuksen saaminen on osoitettava ajokokeeseen tultaessa.

Opetusluvan voi saada vähintään 25-vuotias henkilö henkilöauton, mopon, mopoauton tai moottoripyörän ajo-opetuksen antamiseen, kunhan hänellä on ollut opetusta vastaava ajokortti vähintään 5 vuotta.

Kuorma- ja linja-auton ajo-opetusta varten opetuslupa voidaan myöntää vain kuljetusalan tutkintoon johtavan oppisopimuskoulutuksen yhteydessä ja silloin opettajalla on oltava liikenneopettajalupa. Yhdellä opetusluvalla voi opettaa vain yhtä ajokorttiluokkaa.

Opetuslupa on henkilökohtainen ja koskee vain luvalle merkittyjä henkilöitä. Yhdelle opetusluvalle voidaan merkitä kaksi opettajaa, jos he molemmat ovat lähisukulaisia (vanhempi, huoltaja, isovanhempi, sisarus, lapsi, lapsenlapsi) opetettavalle tai molemmille opetettaville.

Yhdellä opetusluvalla voi olla kaksi opetettavaa, jos he molemmat ovat lähisukulaisia opettajalle tai molemmille opettajille. Muita kuin opetuslupaan oppilaaksi merkittyjä henkilöitä ei voi opettaa hakematta uutta, erillistä opetuslupaa. Saman oppilaan opettamiseksi voi hakea useita opetuslupia. Niiden määrää ei ole oppilaskohtaisesti rajoitettu.

Opetuslupia muun kuin lähisukulaisen opettamiseksi voidaan myöntää korkeintaan kolme (3) kolmen vuoden aikana. Opetuslupien määrää ei kuitenkaan ole rajoitettu, jos opettaja on opetettavan vanhempi, huoltaja, isovanhempi, sisarus, lapsi tai lapsenlapsi. Sukulaisuussuhteet tarkistetaan väestötietojärjestelmästä.